Dalgıç Muayenesi

Ülkemiz mevzuatları gereği sanayi dalgıçlığı yapan veya sanayi dalgıçlığı için aday olanlar ile TSSF’ye bağlı olarak çalışan eğitmen -rehber dalıcılar ve adayları Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanlarınca yapılan ilk ve periyodik muayeneye tabidir.

Merkezimizde yukarıda bahsedilen dalgıç ve dalgıç adaylarının muayeneleri yapılarak mevzuatta belirtilen formatta sağlık raporları düzenlenmektedir.

Sualtı ortamı bütün cazibesine rağmen yaşadığımız ortamdan farklı fiziksel koşullara sahiptir. Kişinin günlük aktiviteleri içinde önemsemediği veya farkında olmadığı birçok sağlık sorunu sualtı koşullarında hayatı tehdit edici bir hale gelebilir.

Sportif amaçlı dalış yapan dalgıçlar için ülkemizde ve dünyada sağlık standartlarını düzenleyen yasal bir yönetmelik yoktur. Ancak sağlıklı ve güvenli dalış için sağlıklı dalıcı adaylarının dalmaya başlamadan önce ve dalış yaptıkları her iki yılda bir periyodik olarak konuya hakim bir hekim tarafından muayene edilmesi önerilmektedir. Sağlık sorunu olan kişilerin ise mutlak sualtı hekimine danışarak dalış yapmasında fayda vardır.

Profesyonel amaçlı dalan kişilerin mesleki amaçlı yaptıkları dalışlar hem adet hem de süre açısından amatörlerin çok üstünde bir risk içerdiğinden, devlet tarafından görevlendirilmiş kurumlar bu dalgıçların dalış ruhsat yenilemelerinde özellikli muayene istemektedir. Bu amaçla çıkarılmış yönetmelik gereği; Hiperbarik Oksijen tedavi merkezi ruhsatı olan bir merkezde uzman sualtı hekimi tarafından yapılmayan muayeneler kabul edilmemektedir.

HEMEN ARA