Uz. Dr. Gamze ÖZTÜRK

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı

Uz. Dr. Gamze ÖZTÜRK

2003 senesinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

2004-2008 seneleri arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sualti Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı.

“Radyoterapi uygulanmış fibroblast kültürlerinde hiperbarik oksijenin etkilerinin değerlendirilmesi” başlıklı uzmanlık teziyle İstanbul Tabip Odası Dr. Cengiz Çetin asistan tez yarışması’nda ikincilik ödülü aldı. Aynı tez çalışması 2009 yılında İskoçya’da düzenlenen EUBS kongresinde sözlü bildiri olarak yer almıştır.

2008-2010 yıllari arasında Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi’nde uzman doktor olarak görev yaptı.

2010 senesinde bu yana Bursa Özel Neoks Hiperbarik Tıp Kliniği’nde uzman hekim ve mesul müdür olarak görev yapmaktadır.

Evlidir. İlgi alanları arasında çeşitli sporlar (Scuba, tenis, kayak) ve müzik yer almaktadır.