Dr. Tarık Ziya YALMAN

Pratisyen Hekim

Dr. Tarık Ziya YALMAN

2003 senesinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

2004-2005 döneminde askerlik görevini tamamladı.

2005-2006 seneleri arasında Setbaşı polikliniğinde mesul müdür olarak görev yaptı.

2007-2008 seneleri arasında Bursa Kalp ve Aritmi Hastanesi’nde acil servis hekimi olarak görev yaptı.

2008 yılından bu yana Bursa Özel Neoks Hiperbarik Tıp Kliniği’nde görev yapmaktadır.

Diyaliz hekimliği sertifikasına sahiptir.